§1 Postanowienia ogólne§ 1.1 Rejestracja na serwerze wiąże się z akceptacją regulamin - nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

§ 1.2 Administracja nie zwraca utraconych itemów w wyniku niespodziewanego restartu serwera, nagłego wyłączenia lub błędów gry.

§ 1.3 Każdy gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

§ 1.4 Wszelkie niezapisane w regulaminie czyny, które w jakimkolwiek stopniu, działają na szkodę serwera, a także na szkodę członków serwera, podlegają karze.

§ 1.5 Administracja nie ma obowiązku informowania o zachodzących zmianach w treści regulaminu, a także na serwerze etc.

§ 1.6 Wszelkie treści publikowane na serwerze (Discord oraz Minecraft) są zastrzeżone prawem autorskim, to jest: nie jest wyrażona zgoda na dalszą publikację i wykorzystywanie w dowolnym, własnym celu bez wcześniejszego zatwierdzenia współpracy z ich twórcą.

§2 Rejestracja i zasady korzystania§ 2.1 Przed rejestracją na serwerze należy zgłosić fakt, że na danym IP będzie grała więcej niż 1 osoba.

§ 2.2 Absolutny zakaz tworzenia multikont.

§ 2.3 Zakaz tworzenia nicków, które są zakazane (definicja wyżej). Wyjątkiem jest, jeśli owy nick posiada konto premium w grze. Taki nick musi przejść weryfikacje i zostać zaakceptowany przed administrację.

§ 2.4 Podobnie tyczy się kwestii skinów i pelerynek (definicja wyżej).

§ 2.5 Zakazane jest ukrywanie swojego IP poprzez proxy/VPN, a także innych metod ukrywania lub zmieniania IP.

§ 2.6 Na serwerze nie można używać cheatów (definicja wymieniona wyżej) ani wszelkiego rodzaju wspomagaczy (również definicja wyżej). Podobnie tyczy się oszukiwania w grze, bugowania podczas eventów i tego typu podobne.

§ 2.7 Serwer KacMC.pl używa systemu anty-AFK. Próby obejścia anty-AFK (definicja wymieniona wyżej) będą skutkować karą.

§ 2.8 Griefy są surowo karane, na terenie mapy, innych map i tego typu (definicja wyżej).

§ 2.9 Zakazane jest budowanie lub posiadanie jakiejkolwiek nielegalnej farmy mobów lub raidów (a także ich używanie).

§ 2.10 Absolutny zakaz tworzenia mechanizmów obciążających serwer i prób bugowania gry lub wykorzystywania błędów serwera pod groźbą bana. Każdy błąd znaleziony na serwerze lub gry należy jak najszybciej zgłosić administracji.

§ 2.11 Zabrania się tworzenia sklepów (oraz warpów) na terenach z aktywnym PvP oraz zakazane jest tworzenie na takich warpach tzw "nóżek" (definicja takich warpów wyżej).

§ 2.12 Na serwerze jest absolutny zakaz promowania i reklamowania czegokolwiek i kogokolwiek bez jasnej zgody administracji - tutaj między innymi: innych serwerów, kanałów YouTube, profili w mediach społecznościowych (TikTok itp.) oraz stron internetowych, które dotyczą innego serwera etc. Podobne postępowanie tyczy się wysyłania linków na chacie i innych – w szczególności prowadzących do podejrzanych stron.

§ 2.13 Zakaz podszywania się pod administrację, innych graczy, znane osobistości oraz osoby publiczne. Podobnie tyczy się rozpowszechniania danych osobowych (i wrażliwych) i innych treści (definicja wyżej).

§ 2.14 Na chacie należy zachować się zgodnie z zasadami kultury. Zakaz nadużywania Caps-Locka, floodu, spamu i tego typu podobnych - śmiecących czat wiadomości. Zakaz przekleństw, wyzwisk, prowokacji. Brak szacunku do administracji również podlega karze. Tyczy to się także nazw – itemów, tabliczek, domków, działek, zwierzaków i wszelkich innych.

§ 2.15 Sprośne i erotyczne wyrażenia, promowanie faszyzmu, kłótnie na tematy polityczne oraz religijne, propagowanie nienawistnych treści, promowanie alkoholi oraz substancji psychoaktywnych skutkują karą.

§ 2.16 Zakaz faszyzmu, nazizmu i wszelkich jego odmian (nawet tzw. swastyki szczęścia), grożenia (w każdej postaci), nękania, obrażania, przeklinania, erotyki oraz poruszania tematów religijnych i politycznych, a także jakichkolwiek nienawiści [np. ksenofobii, homofobii].

§ 2.17 Mając na uwadze dobro społeczności serwera oraz administracji - zabrania się szerzenia zachowań popularnie określanych jako toksycznych - tj. wzbudzania wśród graczy zamętu, prowokowania, manipulacji i innych tego typu, uznanych przez administrację jako szkodliwe (a także między innymi np. życzenie śmierci czy realne groźby).

§ 2.18 Podobnie tyczy się namawiania graczy do łamania regulaminu, wprowadzania ich w błąd.

§ 2.19 Handel realną walutą między graczami bądź propozycje handlu jest na serwerze zabroniony.

§ 2.20 Uprasza się o zachowywanie poprawnych nazw – działek, skinów i wszelkich innych (definicja wyżej).

§ 2.21 Przeszkadzanie i utrudnianie administracji pracy (podchodzi tutaj także pisanie treści na helpopie, które nie są problemem etc) w szczególności podczas eventów lub mając nadaną karę będzie karane. Podobne postępowanie nawiązuje do proszenie administracji o OP, rangi, itemy oraz używanie komend administracyjnych na korzyść gracza.

Za różnego rodzaju wyzwiska i oznaki braku szacunku do administracji gracz może dostać karę indywidualnie wyznaczoną przez administrację, a także w innych sytuacjach, gdzie uzna to za stosowne. Każdy może odwołać się do swojej kary na tickecie Discord, jednak administracja nie ma obowiązku udowadniania słuszności kar (dobrowolność). Administracja ma prawo skonfiskować graczowi itemy zdobyte w nielegalny sposób bądź łamiąc zasady serwera! Każdy gracz może zostać potraktowany inaczej zależnie od wielkości szkody oraz jego wcześniejszego zachowania. Administracja widząca, że różnego rodzaju spamy, prowokacje i wyzwiska występują już któryś raz, ma prawo nadać graczowi bana z powodem "Działanie na szkodę serwera", a także podobnego bana może nadać mając ku temu słuszne przesłanki, które w szczególności szkodzą serwerowi. W przypadku licznych niestosownych i obraźliwych wyrażeń, czas mute'a może się "stackować" i gracz może otrzymać dłuższego mute! Administracja ma prawo do edycji regulaminu w dowolnej chwili.